بنگر براي استقلال آرزوي موفقيت كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محسن بنگر مدافع سابق پرسپوليس و بازيكــن مغضــوب تراكتورســازي براي استقلال در ليگ قهرمانان آرزوي موفقيت كرد. بنگــر كه براي صرف ناهــار به هتل المپيك رفته بود، متوجه شد استقلال هم در آنجــا اردو زده. بنگر بعد از خوش و بش با اســتقلاليها براي آنهــا آرزوي موفقيت كرد: «خيلي دلم ميخواســت اين بازي را از اســتاديوم نگاه كنم اما نشد. به هر حال براي همه نمايندگان كشــورمان در ليگ قهرمانان آسيا آرزوي موفقيت دارم.» بنگر كه مدتي اســت با كادرفني تراكتورسازي تبريز به مشكل خورده، به صورت جداگانه كار خود را پيش ميبرد و در تمرينات اين تيم غايب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.