ابراهيمي: رسيدن به پرسپوليس خيلي سخت است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد ابراهيمي مهاجم تراكتورســازي تبريز در مورد افت اين تيم در هفتههــاي اخير و فاصله زيادي كه با پرسپوليس ايجاد شــده، ميگويد: «ما به هيچ عنوان فكر نميكرديم با پرسپوليس اختلاف 10 امتيازي پيدا كنيم ولي متأســفانه اين اتفاق رخ داد. در طول فصل با مشــكلات مختلفي مواجه شــديم كه بايد با آنها برخورد بهتري ميشد اما اين اتفاق رخ نداد و تيم ما صدر جدول را از دست داد. البته در زمين مسابقه هم بايد عملكرد بهتري را از خودمان نشان ميداديم كه متأسفانه اين اتفاقاترخ نداد. اميدوارم شرايط باشگاه و تيم در سال جديد مناسب باشد و بتوانيم وضعيت بهتري را تجربه كنيم.» ابراهيمي در مورد شــانس قهرماني تيمش ادامه ميدهد: «هنوز چيزي مشخص نيست و فوتبال ايران را نميتوان پيشبيني كرد ولي با اين اختلافي كه ايجاد شده، رسيدن به پرسپوليس سخت است. ما در بازيهاي باقي مانده محكوم به برد هستيم و البته فينال جام حذفي را هم درپيش داريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.