ليگ قهرمانان آسيا و اروپا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در پخش برنامههاي ورزشــي سيما ســاعت 17 امروز)سهشنبه( از شبكه ورزش ديدار دو تيم استقلال خوزستان برابر لخويا روي آنتن ميرود. در ادامه بازي پرسپوليس مقابل الريان قطر ساعت 18:55از شبكه سه پخش ميشــود. از ليگ قهرمانان اروپا در ساعت 23:15 بازي يوونتوس برابر پورتو پخش ميشود. همزمان با پخش اين ديدار بازي دو تيم لسترسيتي و سويا از شبكه ورزش روي آنتن ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.