اسين در اندونزي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

هافبــك پيشــين چلســي و ميلان با امضــاي قراردادي به عضويت تيمي در ليگ اندونزي درآمد. مايكل اسين غنايي كه سابقه بازي در مهاييتي چون چلسي و ميلان را در كارنامــه خود دارد، در 34 ســالگي به تيم پرسيب اندونزي پيوست تا در اين تيم بازي كند. اسين از تابستان سال گذشته ميلادي پاناتينايكــوس را ترك كــرد، بدون تيم بود و پيشــنهادهايي از استراليا و كرواسي براي ادامه دوران فوتبال خود داشت ولي تصميم گرفت تا به تيمي در ليگ اندونزي برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.