مربيان خارجي تراكتور به پرتغال رفتند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميگوئــل تكســيرا مربي و روي جورج تاوارز مربــي هايهباندرواز تراكتورســازي تبريز پس از حضور در تمرينات اخير تيم صبح ديروز با اخذ مرخصي چند روز قبل از ساير اعضاي تيم به استراحت پايان سال رفتند. اين مربيان از فرودگاه شــهيد مدني تبريز راهي فرودگاه شــهر استانبول شدند تا با پرواز استانبول به ليسبون خود را به كشــور پرتغال برسانند. خبر ديگر در مورد تبريز اين است كه عبور و مرور هواداران تراكتورسازي به ورزشگاه يادگار امام ره() تسهيل شد. پل عابرگذر استاديوم يادگار امام ره() تبريز بر روي اتوبان شهيد كسايي براي عبور و مرور بدون خطر هواداران پرشور تراكتورسازي به اين استاديوم احداث شد. اين پل عابرگذر عريض توسط شهرداري تبريز براي انتقال تماشاگران از مقابل استاديوم يادگار امام به ضلع مقابل ساخته شد تا علاوه بر كاهش ترافيك در مقابل استاديوم سلامتي جاني تماشاگران نيز حفظ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.