دومین تساوي گوانگژو

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیــم پرســتاره گوانگــژو اورگرانــده در گــروه G لیــگ قهرمانان با پنالتــي لحظات آخــر مقابــل کاوازاکي فرونتــال ژاپن متوقف شــد. یــو کوبایاشــي در پنجمین دقیقــه وقت اضافــه دروازه میزبــان چیني را باز کرد.

گوانگــژو بــا هدایــت اســکولاري در نیمــه اول موفق شــده بود با گل آلــن کاروالیــو، هافبــك برزیلي پیــش بیفتد. قهرمان شــش دوره ســوپرلیگ چین با این تســاوي پنج امتیازي شــد و به دلیل تفاضل گل بهتــر نســبت به ســوون بلووینگــز کرده در صــدر جدول قــرار گرفت. تیــم ايکــره دیــروز موفق شــد ایســترن گکنــگهن را بــا یك گل شکست دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.