تساوی الوحده و الهلال به سود پرسپولیس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

از هفته سوم هایرقابت لیگ قهرمانان آسیا، شب گذشــته الوحده امارات میزبان الهلال عربســتان بود و این بازی با تساوی 2-2 به پایان دررسید. این بازی تاگلیابو در دقیقه 45 و بالاژ ژودژاک در دقیقه 54 برای الوحده گل زدند و نواف العبید در دقیقه 5 و خریبین دقیقه 69 برای الهلال گل زدند.

در این بازی تیم عربســتانی از دقیقه 62 با اخراج نواف العبید 10 نفره الهلالشد. بااین تســاوی 5 امتیازی شد و الوحده هم اولیــن امتیاز خود در این گروه را بدســت آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.