يك سال كاملا معمولي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

والیبال ايران در سال 95 ، سال خاص اما معمولي را پشت سرگذاشت. ما امسال توانستیم بالاخره پس از چندين دوره تلاش، جواز حضور در المپیك را كسب كنیم و بهعنوان تنها رشته تیمي راهي اين رويداد بزرگ شود.

با اين حال عملكرد تیم چه در بازيهاي انتخابي، چه المپیك و حتي در لیگ جهاني خیلي معمولي بود. شاگردان لوزانو )كه حالا جايش را به كولاكوويچ داده ( در اين سه تورنمنت اگرچه تا حدود زيادي انتظارات را برآورده كردند اما اصلا خبري از نتیجه خاص و فوق العاده نبود و يك والیبال كاملا معمولي را در سالي كه گذشت پیش روي مان گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.