پارالمپيك؛ خارق العاده و تلخ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پانزدهمين دوره پارالمپيك بــراي ايران خوب پيش رفت و پر بود از اتفاقهاي خارق العــاده كه خالقانش مردان و زناني بودند كــه از دل يك توفان بيرون آمده بودند و زندگي خود را سر و سامان داده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.