بازگشت فولاديها به فولاد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نعيم سعداوي كه سالها به عنوان دستيار در فولاد مشغول بود سرانجام در ليگ شانزدهم به خواستهاش رســيد و به عنوان نفر اول روي نيمكت نشســت. او شــروع ضعيفي داشت تا اينكه با اضافه شــدن دو، ســه بازيكن ورق به نفعشان برگشت و باعث صعود چند پلهايشان در جدول شــد. آنها وحيد طالبلو را به خدمت گرفتند و ساسان انصاري هم كه در پرسپوليس خيلي فرصت بازي به دست نميآورد را دوباره بــه اهواز برگردانند و ايــن بازيكن آنقدر خوب كار كــرد و گل زد كه به همراه طارمي در صدر جدول گلزنان ليگ قرار دارد.

بختيار رحماني هم كه با سر و صداي زياد به اســتقلال رفته بود خيلي زود منصوريان را از خريدش منصرف كــرد و اين بازيكن هم به فولاد برگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.