خداحافظی ويسي با تيم قهرمان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم استقلال خوزســتان در ليگ پانزدهم بــه لطف بازيهاي خوبــش و تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپوليس توانست براي اولين مرتبه قهرمان ليگ شود.

معمولا در اين شرايط سرمربي تيم قهرمان كه اتفاقا نازش هم خريــدار دارد با بازارگرمي زيــاد در تيمــش ميماند تا حضــور در ليگ قهرمانان آسيا را هم تجربه كند.

اما عبدا... ويسي به نوعي سنتشكني كرد و خودش ساز جدايي سر دارد و راهي سپاهان شد. تيمي كه شايد رسيدن به نيمكت آن يكي از آرزوهايش بود.

ويســي با علم به اين موضوع كه سپاهان در ليگ قهرمانان آسيا حضور ندارد و مسووليت فني آن را برعهده گرفت. او در سپاهان روزهاي سخت را هم تجربه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.