پيكان، از منشا تا شايسته

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم پيكان با عليرضا مرزبان ليگ برتري شد اما مســوولان باشگاه با او ادامه نداد و از ميان دو گزينه اصلي )فركي – جلالي( با دومي به توافق رسيدند. پيكان تغييرات زيادي داشت كه از روي نيمكت شــروع شــد و تا داخل زمين ادامه پيدا كــرد. آقا معلم يك بازيكــن خارجي جذب كرد كه در همان نيمفصل مشــتريان زيادي سراغش رفتنــد. گادوين منشــا نقش كليــدي در اكثر بازيهاي پيكان داشت. وقتي اين خارجي جواب داد جلالي سراغ گزينههاي ديگري رفت كه يكي از آنها نامش به عنوان اولين خارجي و البته اولين بازيكن افغاني ليگ برتر ثبت شــد. او با خودش تماشاگران افغاني زيادي را به محل بازيهاي اين تيم آورد اما به نظر ميرسد به لحاظ فني فيصل شايســته فاصلــه زيادي با منشــا دارد كه جاي زيادي در پازل تاكتيكي جلالي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.