مربي پديده، تيمهاي نامدار و هيجان عجيب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اگر پيگير ليگ يك باشيد، با هيجاني عجيب مواجه ميشويد، هيجاني بيشتر از آنچه در ليگ برتر تجربهاش ميكنيد. اگر در ليگ برتر پرسپوليس خود را از رقبا جدا كــرده و براي قهرماني راهي ســخت پيش رو ندارد، در ليگ يك اما رقابت بالاي جدول جانانه و پرهياهوســت، رقابتي كه سپيدرود رشــت سرآمد آن است اما گلگهر سيرجان، پارس جنوبي جم و ملوان از تعقيب سرسختانه دست برنميدارند، البته مس كرمان و خونه به خونه را از اين دايره رقابت نميتوانيم بيرون بگذاريم. امسال كدام تيمها به ليگ برتر ميرسند؟ براي اين سوال بزرگ ليگ يك به سختي ميتوان پاسخي پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.