بازگشت سپاهان به نقش جهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرانجام طلســم آماده نشدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان پس از يك دهه شكســته شــد و سپاهان بعد از يك بازي نمادين با تيم اميدهايش، در اولين بازي رسمي از فولاد پذيرايي كرد. اگرچه انتظار ميرفت اين ورزشگاه شيك و مدرن كه در مركز شــهر اصفهان قرار دارد در هر بازي خانگي آنها مملو از تماشــاگر شــود اما اينگونه نشد اما مهم افتتاح و بهرهبــرداري از آن بود تا هم خيال هواداران سپاهان از رفتن به فولادشهر راحت شود هم اينكه زمين اختصاصي ذوبآهن نفسي بكشد. ســپاهان تا امروز هفت بازي در نقش جهان انجام داده كه نتيجه آن سه پيروزي، سه تساوي و يك شكست و در نهايت كسب 10 امتياز بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.