دو تيم از دو شهر تازه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

او حالا مرد كهنهكار ليگ يك است، مربي موفقي كه از گل گهر سيرجان يك قدرت در ليگ يك ساخته و البته براي اين موفقيت ابزار و شرايط مالي خوبي داشته. وينكو بگوويچ با گل گهر ســايه به سايه رقبايش به سوي ليگ برتر ميآيد و اين يعني شايد در فصل آينده يك تيم از شهري جديد به ليگ برتر برســد. پارس جنوبي جم دومين تيم از يك شهر جديد براي فوتبال ايران اســت كه پيشتر سابقه حضور در سطح اول فوتبال را نداشته و حالا تا ليگ برتر راهش طولاني نيســت. مهدي تارتار در پارس جنوبي نتايج خوبي گرفته و شانسش براي رسيدن به صدر جدول زياد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.