ايران با يك امتياز صعود ميكند

تحليل سانه پرتغالي از شرایط تيم ملي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزنامه موندو لوســيدا پرتغال در گزارشــي به تحليل عملكرد تيم ملي ايران در مرحله مقدماتي جام جهاني 2018 پرداخته است. اين نشريه نوشت: « در هفتهاي كه گذشــت تيم ملي ايران يك برد ديگر كســب كرد به طوري كــه اكنون با 5 برد و 2 مســاوي و عدم گل خورده، صدرنشــين گروهش در رقابتهاي قاره آســيا است. اين تيم يك بر صفر چين را شكست داد تا با 17 امتياز همچنان صدرنشين گروه يك باقي بماند. تيم كيروش اكنون با 4 امتياز بيشتر از كرهجنوبي تنها يك امتياز تا حضور در جام جهاني فاصله دارد كه يك تساوي با ازبكستان، حضور ايران را در مسابقات روسيه 2018 قطعي ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.