11 مهدي زبيدي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در بازي قبلي مقابــل ذوب آهن موفق به گلزني شــد و امروز كه آرش افشين به دليل محروميت نميتوانــد بــازي كند وظيفه مهــدي زبيدي به مراتب سنگينتر و سختتر خواهد شد. زبيدي به دليل مصدوميت طوالني كه داشت خيلي دير به تركيب تيمش اضافه شــد و اين موضوع بي تاثير در كار هجومي آنها نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.