رونمایي از ستاره دهم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با اينكه ورزشــگاه آزادي پر نشد اما يك اتفاق ويژه روي ســكوها رخ داد و آن رونمايی از ستاره قهرماني پرسپوليس بود. اين ستاره با طرح موزاييكي قبل از شــروع مسابقه و حين شروع ديدار به نمايش درآمد. .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.