ليپي: ايران قويترين تيم گروه است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال چين بــا هدايت مارچلو ليپــي در انتخابي جام جهاني شــرايط چندان خوبي براي صعود نــدارد و محكوم به پيروزي در ســه بازي بعدي اســت. ليپي درباره حضور در شرق آســيا ميگويد: « فوتبال چين زمان ميخواهد تا پيشــرفت كند. پيشرفت در يك شب حاصل نميشود. خواســت سران فوتبال چين را ديدم و اين مسووليت را قبول كردم تا راهي براي پيشرفت فوتبال چين داشته باشيم. اينجا همه ميخواهند تيم ملي كشورشان قوي شود ولي نبايد اين انتظار را داشت كه به سرعت تيم نتيجه بگيرد. فوتبال چين با خريد بازيكن 0۵ ميليون يورويي پيشــرفت نميكند بلكه با توجه به فوتبال پايه رشد خواهد داشت.» ليپي درباره بازي با تيم ملي فوتبال ايران و شكست يك بر صفــر در ورزشــگاه آزادي نيز صحبت ميكند: « بازي با ايــران، ديداري بود كه آنها كامال تيم برتر زمين بودند. ايران قويترين تيم گروه محسوب ميشود و 00۱ هزار تماشاگر در ورزشگاه حاضر بودند. با اين حال ميتوانستيم از ايران مســاوي بگيريم. مشــكل اين بود كه مــا حتي به محوطه جريمه ايــران هم نزديك نميشديم.» ليپي كه پيشتر هدايت يوونتوس را به دست داشته اســت، درباره بازي اين تيم با بارســلونا در ليگ قهرمانــان اروپا ميگويد: «يوونتوس، پاري سن ژرمن نيست كه بارسلونا خيال كند ميتواند هر كاري انجام بدهد. يووه تيــم بزرگي اســت و فكر ميكنم كه شــانس بيشــتري براي صعود به مرحله بعد دارد. فكر ميكنــم برد دو بر صفر در تورين نتيجه خوبي براي يوونتوس باشد. 0۹ دقيقه هم در نوكمپ بازي هست. يووه در حال حاضر نسبت به قبل خيلي پيشــرفت كرده است. بازيكنان باكيفيت و خوبــي دارد. قدرت دفاعي يــووه را بهتر از هر تيم ديگر از اروپا ميدانم. يووه، پاري ســن ژرمن نيست كه ۶ گل از بارسلونا دريافت كند. ماسيميليانو آلگري ميداند با تيمش چطور كار كند. همه ميدانيم خط دفاع بارســلونا مشكل دارد و يووه ميتواند از اين فرصت استفاده كند. البته بارسلونا هم تيم كوچكي نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.