گل تراكتور را ابراهيمي به ثمر رساند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراكتورســازي مقابل پديده مشهد بــا نتيجه يك برصفر به برتري رســيد؛ گل تراكتور در اين مســابقه روي ضربه ايســتگاهي محمــد ابراهيمــي به ثمر رســيد؛ وقتي مهاجم تراكتور توپ را به ســمت دروازه شــليك كرد، در تصاوير تلويزيوني اينطور به نظر ميرســيد كه به ســر هادي محمدي ساييده شده اما بنا به گفته سعيد فتاحي، رييس كميته مسابقات ليگ برتر اين اتفاق در واقعيت رخ نداده و داور نيز گل را به نام ابراهيمي ثبت كرده است. بر اين اساس ابراهيمي ششمين گل خود را در فصل جاري ليگ برتر به ثمر رســاند؛ البتــه ابراهيمي در جام حذفي نيز براي تيمش گلزني كرده است. تراكتورسازي با اين برد همچنان به كســب عنوان دومي ليگ برتر باز هم اميدوار اســت و به نظر ميرسد اين برد روحيه خوبــي به شــاگردان امير قلعه نويي بخصوص ابراهيمي داده تا بتوانند همچنان در ليگ برتر نتايج قابل قبولي كســب كنند، هــر چند بعيــد به نظر ميرســد كه آنها بتوانند به صدر جدول برسند و البته اميدي هم به اين موضوع ندارند اما اميدوارنــد دومي را در پايان ليگ كسب نمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.