آلكاسر: جبران3 گل آسانتر از جبران4 گل است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پاكو آلكاســر، مهاجم بارسلونا، يكي از بهترين بازيكنان آنها در برد 3 بر 2 برابر رئال سوســيداد بود. او در پست بال چپ به جاي نيمار بازي كرد و گل سوم تيمش را زد.

آلكاسر پس از مسابقه گفت: «واقعيت اين است كه پس از زدن گل سوم در دقيقه 34، تصور كرديم كــه نيمه اول ديگر تمام شــده است اما آنها گل ديگري زدند و بازي 3 بر 2 شــد. آنها توانســتند به ما نزديك شــوند. در هر حال، مهم ايــن بود كه پس از شكستي كه تجربه كرده بوديم، اين بازي را ببريم و خوب است كه آن روحيه پويا به تيم بازگشته است.»

آلكاســر درباره حريف گفت: «ما همه ميدانيم رئال سوســيداد چه تيمي اســت. ما مقابــل تيمي بازي كرديــم كه ميداند چطور فوتبال بــازي كند، ميداند چطور از فشــار خالص شــود و چطور به تيم حريف فشــار بياورد، بخصــوص روي مدافعان. ما هرگز تصور نكرديم كه بازي آساني در پيش داريم.» آلكاســر درباره پست بازياش هم گفت: «هر جا كه مربي بگويد بازي خواهم كرد و به تيم كمك ميكنم.»

بارسلونا ديدار دشواري برابر يوونتوس پيش رو دارد. آنهــا بازي رفت را 3 بر صفر باختهاند اما آلكاســر به نتيجه بازي با پاري سنژرمن اشاره ميكند: «بازي با پياسجي پيچيدهتــر بــود. بازگشــت از نتيجه 4 بر صفر ســختتر از بازگشــت از نتيجه 3 بر صفر اســت. ما مانند هميشه تا انتها مبارزه خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.