اخوان: جباروف ميخواهد در سپاهان بماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي اخوان، سرپرســت سپاهان درباره وضعيت سرور جباروف در اين تيم توضيح ميدهد: «بايد بگويم جباروف يک نظم دهنده عالي در ميانه ميدان است. ضمن اينكه يک بازيكن بي حاشيه هم محسوب ميشود و كارش را به خوبي انجام ميدهد. ماندن جباروف در سپاهان به نظر خودش و باشگاه بر ميگردد ولي در مجموع بايد بگويم تمايل دارد در تيم ما بماند.» او همچنين درباره وضعيت شجاع خليلزاده و اينكه گفته ميشود اين بازيكن با پرسپوليس براي فصل بعد تمام كرده، تأكيد ميكند: «نمي دانم شجاع با پرسپوليس تمام كرده يا نه ولي نظر شخصي بنده اين است كه شجاع را حفظ كنيم. دلمان ميخواهد اين بازيكن قراردادش را با سپاهان تمديد كند چون براي ما خيلي خوب بازي كرده است. يكسري مسائل و بعضي افراد باعث ناراحتي خليلزاده شدهاند كه ما هم در تالش هستيم اين مساله را برطرف كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.