قرارداد مایدا چیچیچ تمدید ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قرارداد مايدا چيچيچ، سرمربي تيم ملي واليبال بانوان ايران با فدراســيون واليبال به پايان رسيده و قرار است قرارداد اين مربي به زودي تمديد شود.

پيشنويــس قــرارداد جديــد چيچيچ تنظيم شــده و مدت زمان آن هم 2 ســاله است.

قرارداد قبلي چيچيچ يكساله بود و در اين مدت اين مربي توانسته بود عملكرد قابل قبولي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.