طيبي روي پوستر ليگ قهرمانان اروپا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درخشــش در جام جهاني 2016 فوتسال كه با ســومي ايران همراه بود، حسين طيبي را به تيم غيرت قزاقستان و با اين تيم به اروپا رساند. طيبي عالوه بر قهرماني در ليگ فوتسال قزاقستان، با به ثمر رساندن 15 گل در كنار ديواني برزيلي بهترين گلزن اين تيم هم شد و همچنين با ارسال 7 پاس گل نقش مهمي در به دست آمدن قهرماني براي غيرت داشت. در كنار اين افتخارات مهم، طيبي توانسته راهي نيمهنهايي ليگ قهرمانان اروپا شــود و روز جمعه همين هفته به همراه تيمش بايد در ديداري كه به ميزباني آلماتي قزاقستان برگزار ميشود، مقابل تيم اينترمويستار اسپانيا قرار بگيرد. جالبتر اينكه باشــگاه غيرت قزاقســتان پوستر ديدار نيمهنهايي فوتسال ليگ قهرمانان اروپا را با تصويري از حسين طيبي لژيونر ايراني خود طراحي كرده و اين در حالي است كه در تيم اينترمويستار اسپانيا نفرات مطرحي همچون ريكاردينيو- بهترين بازيكن فوتسال جهان- حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.