آمار تازه روستوف با حضور آزمون

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روستوف به همراه مهاجم مليپوش كشورمان در هفته گذشته مقابل اسپارتاك عالي ظاهر شد و به همين خاطر 5 بازيكنش در تيم منتخب هفته قرار گرفت. سازمان ليگ برتر روسيه رسما تيم منتخب هفته بيست و چهارم ليگ را انتخاب كرد كه در اين تيم 5 بازيكن روســتوف حضور داشتند و ركوردي جالب براي اين باشــگاه به ثبت رسيد. روستوف در اين هفته نمايش بســيار خوبي را به همراه ســردار آزمون، مهاجم مليپوش كشورمان مقابل اسپارتاك مســكو صدرنشين داشت و موفق شد با نتيجه 3 بر صفر به پيروزي برســد. آزمون فرصت زيادي براي درخشش نداشت و تنها 29 دقيقه پاياني را براي تيمش بازي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.