خداحافظي تلخ تنها مربي زن با لیگ قهرمانان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ايســترن هنگكنگ، اولين تيم تاريخ ليگ قهرمانان كه يك سرمربي زن دارد با شكســت پرگل مقابل گوانگژو اورگرانده از اين مسابقات حذف شد.

چان يون تينگ، ســرمربي ايســترن كه تيمش در بــازي رفت هم با دريافت 6 گل مغلوب قهرمان چين شده بود، در بازي برگشت هم با نتيجه 7 بر صفر شكست خورد تا از مسابقات كنار برود.

ايــن تيم از پنج بازي مرحله گروهــي تنها يك امتياز دارد. يونتينگ قبل از بازي گفته بود اميدوار است بتواند از تيم قدرتمند اسكوالري امتياز بگيرد.

گوانگژو شش قهرماني متوالي در ليگ چين دارد و در سالهاي اخير دو بار قهرمان آسيا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.