وزنهبرداري و فوتبال اروپايي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ديپورتيوو الكرونيا و رئالمادريد (ســاعت )00:00 و وزنهبرداري قهرماني آسيا (ساعت )19:30 برنامههايي هستند كه شبكه ورزش امروز روي آنتن ميبرد و شبكه سه هم ساعت 23:15 منچسترسيتي و منچستريونايتد را پخش ميكند. پخش ليگ يك در ساعت 12 و وزنهبرداري قهرماني آسيا در ساعت 19:30 هم برنامههاي جمعه شبكه ورزش هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.