كونته: قلب من در ايتاليا است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونيو كونته حرفي زده كه شايد نشان از بازگشت او به ايتاليا در آينده باشد. اين مربي سابق تيم ملي ايتاليا و يوونتوس در برنامه «مهاجران» تلويزيون ايتاليا ميزبان پيو و آمدئو، دو كمدين اين برنامه بود. اين دو نفر به منزل ايتالياييهاي مقيم خارج ميروند و به شوخي درخواست غذا و سرپناه ميكنند. او گفت: «شش ماه طول كشيد تا انگليسيها قدر من را بدانند، تا اينكه شما از راه رسيديد!»

هنگامي كه آنها از كونته پرسيدند كه آيا از زندگي در لندن راضي اســت، او تنها گفت: »...بخ« از او ســوال شد كه آيا به ايتاليا برميگردد و او پاسخ داد: «بله. قلب من هميشه در ايتاليا اســت.» آنها گفتند هيچ تيمي توان پرداخت دستمزد كونته را ندارد و مربي چلســي هم گفت: «مگر مالكان جديد باشــگاهها نيامدهاند؟!» اشــاره او احتماال به اينتر يا ميالن اســت. هر دو باشگاه كونته را ميخواستهاند، بهويژه اينتر.

اين دو كمدين همچنين درباره پنالتي بسيار بد سيمونه زازا در بازي با آلمان در يورو 2016 ســوال كردند و پرسيدند كونته پس از ضربات چه گفته اســت. او هم گفت: «من حرفهايي كه در رختكن ميزنم را فاش نميكنــم. زازا؟ خب او همينطوري پنالتي ميزند ديگر!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.