بلماضي در خطر اخراج

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســرمربي الجزايري لخويا كه در طول بازي با پرسپوليس حركات و رفتار عجيبي كنار خط طولي زمين داشت بعد از شكست مقابل ســرخها و حذف تيمش در آســتانه بركناري قــرار دارد. روزنامه الرياه قطر اين خبر را منتشر كرده چرا كه بلماضي طي دو سال اخير نتوانسته تيمش را به مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.