آغاز فصل جديد ليگ كشتي استان تهران بعد از ماه رمضان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فصل جدید رقابتهاي لیگ کشــتي باشگاههاي اســتان تهران بعد از ماه مبارك رمضان آغاز خواهد شد. لیگ کشــتي باشگاههاي اســتان تهران فصل قبل با حضور 36 تیم در ردههاي سني نوجوانان و جوانان در دو رشته آزاد و فرنگي برگزار شد که امسال هم قرار است این مسابقات از اواسط تیرماه و بعد از ماه مبارك رمضان آغاز شود. این رقابتها به میزباني سالن شهداي هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد. لیگ استان تهران ميتواند به محلي براي رشد کشتيگیران جوان و با استعداد تبدیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.