رونالدو به دنبال گل 105

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ايــن فصل ليگ قهرمانــان اگرچه براي كريســتيانو رونالــدو خيلي خوب شروع نشــد اما فوق ستاره رئال مادريد در مرحله حذفــي ليگ قهرمانان چنان درخشــيد و گل زد كه به راحتي ليونل مسي را در جدول بهترين گلزنان تاريخ ليگ قهرمانان كنار زده.

قبل از شــروع اين فصل بحث بر سر اين بود كه كداميك از اين دو كه بهترين جوايز فردي ســالهاي اخيــر را به خود اختصاص داده اند، زودتر صدگله ميشوند در حالي كه قبال هيچ كس نتوانسته تعداد گلهاي اروپايي خود را سه رقمي كند.

مســي در مرحله گروهي عالي بود اما بعد همراه با افت بارسلونا افت كرد و با بازنشدن دروازه يوونتوس در 2 ديدار، اين بازيكن در عدد 94 ماند اما رونالدو در دو بازي با بايرنمونيخ 5 گل زد و در بازي اول نيمهنهايي برابر اتلتيكومادريد هتتريك كرد. حــاال كاپيتان تيم ملي پرتغال 104 گل زده و ميتواند در بازي شنبه به تعداد گلهاي خود بيفزايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.