خامس پيشنهاد اينتر را رد كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامه اسپانيايي آس گزارش داده كه رئال مادريد پيشــنهاد 42 ميليون يورويي اينتر بــراي خامس رودريگس را رد كرده اســت. دليلش هم اين بوده كه خامس ميخواهد در منچستريونايتد بازي كند. گزارشها حاكي از آن بود كه اينتر در روزهاي گذشته اين پيشنهاد را براي رئال ارسال كرده است اما رئاليها كه در تابستان ‪75 ،2014‬ ميليون يورو براي خريد او به موناكو پرداختند، مبلغ بسيار بيشتري را ميخواهند. به عالوه، خامس ميخواهد به منچســتريونايتد برود، بهويــژه كه آنها در ليگ قهرمانان فصل بعد هم حضور دارند.

اينتر اما حتي به ليگ اروپا هم راه نيافته است. آنها در سري آ هفتم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.