کمال تصمیم نگرفته

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

كمال كاميابي نيا كه يكي از بهترين بازيكنان فصل گذشته پرسپوليس بود و اخيرا نيز كتف خود را مورد عمل جراحي قرار داده اســت، با پيشنهاد يك تيم از ليگ دسته دوم اسپانيا مواجه شده و اين در حالي است كه باشگاه پرسپوليس نيز به شــدت به تمديد قرارداد با وي اصرار دارد. هافبــك دفاعي سرخپوشــان كه قراردادش نيز با اين تيم به اتمام رسيده هنــوز در خصــوص پيشــنهادي كه از اســپانيا به او رسيده جمعبندي نكرده و تصميم نهايياش را نگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.