توران از بارسلونا نميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آردا تــوران بارســلونا را ترك نخواهد كرد. اين حرفي است كه مدير برنامه او در تركيه به رســانهها زده است. احمد بولوت گفته اســت: «آردا جايي نمــيرود. هيات مديره بارسلونا از او خيلي راضي هستند.»

بولــوت همچنيــن گفته كــه اين هافبك بارســلونا از شــايعات جدايياش از ايــن تيم آزرده اســت و روياي او اين اســت كه به بازي در نوكمپ ادامه بدهد. صحبت درباره پيوستن توران به آرسنال زياد اســت ولي بولوت گفته: «ما با هيچ باشگاهي درباره انتقال صحبت نكردهايم. آردا تــا پايان قــراردادش در بارســلونا ميماند. او تا ســال 2020 در اين باشگاه حضور دارد.»

البته بايد ديد كه نظر ارنستو والورده، مربي جديد بارسلونا درباره آردا چيست. اين بازيكن به درخواســت لوييس انريكه به بارسلونا پيوست، هرچند كه او از توران زيــاد بازي نگرفت و اين بازيكن بيشــتر ذخيره بــود و در بازيهــاي غيرمهم به ميدان ميرفت.

توران كه در اتلتيكو مادريد ســتاره خــط مياني بود، نتوانســته با پســتش در خــط مياني بارســلونا كنار بيايد و در بازيهــاي بســياري در خــط حمله به ميــدان رفته اســت. او در حمله وظايف دفاعي چنداني ندارد و ميتواند با آزادي بيشتري بازي كند، گلهاي زيادي بزند و به دوران اوجش در اتلتيكو نزديك شود.

چهارشنبه 17 خرداد

بازيهاي دوستانه ملي ايتاليا ........................................................................................ اروگوئه 23:15 اسپانيا ....................................................................................... كلمبيا 00:00 پنجشنبه 18 خرداد مقدماتي جام جهاني 2018 منطقه كونكاكاف آمريكا............................................ ترينيداد و توباگو 4:30 (بامداد جمعه) كاستاريكا ........................................................... پاناما 6:30 (بامداد جمعه) مكزيك........................................................ هندوراس 6:30 (بامداد جمعه) جمعه 19 خرداد مقدماتي جام جهاني 2018 اروپا گروه بالروس ............................................................................... بلغارستان 23:15 هلند ................................................................................ لوكزامبورگ 23:15 سوئد .......................................................................................... فرانسه 23:15 گروه آندورا .................................................................................. مجارستان 23:15 جزاير فارو.............................................................................. سوييس 23:15 لتوني ......................................................................................... پرتغال 23:15 گروه بوسني و هرزگووين.................................................................. يونان 23:15 استوني ...................................................................................... بلژيك 23:15 جبل الطارق .............................................................................. قبرس 23:15

بازيهاي دوستانه برزيل ...................................................................................... آرژانتين 14:35 روسيه......................................................................................... شيلي 20:30 شنبه 20 خرداد مقدماتي جام جهاني 2018 اروپا گروه آلمان ................................................................................. سن مارينو 23:15 آذربايجان ...................................................................... ايرلندشمالي 20:30 نروژ ............................................................................. جمهوري چك 23:15 گروه قزاقستان .............................................................................. دانمارك 20:30 مونته نگرو ........................................................................... ارمنستان 23:15 لهستان ...................................................................................... روماني 23:15 گروه اسكاتلند ................................................................................. انگليس 20:30 اسلووني ....................................................................................... مالت 20:30 ليتواني ................................................................................... اسلواكي 23:15 يكشنبه 21 خرداد مقدماتي جام جهاني 2018 اروپا گروه مولداوي .............................................................................. گرجستان 20:30 جمهوري ايرلند ....................................................................... اتريش 20:30 صربستان ........................................................................................ ولز 23:15 گروه مقدونيه ..................................................................................... اسپانيا 23:15 رژيم صهيونيستي .................................................................... آلباني 23:15 ايتاليا ........................................................................... ليختن اشتاين 23:15 گروه فنالند ...................................................................................... اوكراين 20:30 ايسلند .................................................................................... كرواسي 23:15 كوزوو.......................................................................................... تركيه 23:15

كونكاكاف مكزيك.......................................................... آمريكا 5:00 (بامداد دوشنبه) سهشنبه 23 خرداد بازيهاي دوستانه استراليا....................................................................................... برزيل 14:35 سنگاپور ................................................................................. آرژانتين 16:30 نروژ .............................................................................................. سوئد 22:15 روماني ........................................................................................ شيلي 22:30 كامرون ...................................................................................... كلمبيا 23:00 فرانسه ..................................................................................... انگليس 23:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.