برد و موفقیت ارزان به دست نميآید

بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان

Iran Varzeshi - - بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان -

پروين: رفتار كیروش، حرفهایگری او را نشان میدهد دايی: در جام جهانی هم راحت گل نمیخوريم قلعهنويی: ازبكستان دست و پا بسته نیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.