47 سال از باخت ميگذرد

سومين بازي تاریخ ایران - بلژیك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي واليبال ايران تا كنون دو بار مقابل بلژيك به ميدان رفته كه سهم هر تيم يك پيروزي بوده است.

شــاگردان ايگور كوالكوويچ در نخستين مسابقه از هفته دوم ليگ جهاني 2017 بايد با بلژيك مسابقه بدهند. نخستين رويارويي دو تيم در مســابقات قهرماني جهان 1970 برگزار شد و بلژيك با نتيجه 3 بر صفر به پيروزي رسيد.

دومين و آخرين مســابقه دو تيم در مسابقات قهرماني جهان 2014 برگزار شــد. در آن ديدار ايران با هدايت اسلوبودان كواچ با نتيجه سه بر يك به پيروزي رسيد. ستهاي اول، دوم و چهارم آن بازي با نتايج 25 بر ‪25 32،‬ بر 15 و 25 بر 20 به سود ايران و ست سوم با نتيجه 25 بر 21 به نفع بلژيك رقم خورد.

فرهــاد قائمي و مجتبي ميرزاجانپور در آن مســابقه هر كدام 13 امتياز كســب كردند و امتيازآورتريــن بازيكنان ايران نيز لقب گرفتند.

البته سم درو پشت خط زن بلژيك با 15 امتياز، امتيازآورترين بازيكن ميدان شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.