نمايش خداپرستي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين را بايد بهترين و گوياترين تصوير سال بخوانيم. تصويري پر از حرف كه ميخواهد به يادمان بياورد خدا را در هر سو از جهان هستي كه يافته باشيم، خدايي ميكند برايمان. اين تصوير را بازيكنان تيم بالي يونايتد مالزي خلق كردهاند؛ بازيكناني از سه مذهب مختلف كه بعد از گلزني تيمشان هر كدام به يك شيوه شكرگزاري ميكنند. اتفاق جالبی كه روی ديگری از فوتبال را به ما نشان میدهد. اين عكس ديروز توجه ما را به خود جلب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.