نقل و انتقاالت سپيد رود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسين كعبي كه از سال گذشته به سپيدرود پيوسته بود موفق شد با اين تيم بازيهاي درخشاني را ارائه كند و در نهايت گل صعود سپيدرود را به ثمر برساند.

اين بازيكن با تمديد قراردادش بازگشتي دوباره به ليگ برتر خواهد داشت.

هــادي تاميني هم كه يكي از بهترينهاي اين تيم در فصل گذشته بود و ســابقه حضور در ليگ برتر با تيمهاي ملوان، سپاهان، ذوبآهن و مــس كرمــان را در كارنامه دارد قراردادش را با سپيدرود تمديد كرد تا براي سومين سال پياپي پيراهن سرخپوشان رشــتي را بر تن كند. ميالد صادقيان مدافــع – هافبك ســيرجاني كه يك فصــل در پاس همــدان حضور داشــت و در اكثر بازيهاي گلگهر بهعنوان كاپيتان به ميدان رفته بود و در ســال 88 ســابقه دعوت به تيم اميــد را در كارنامه دارد با تيم سپيدرود قرارداد امضا كرد.

ســپيدروديها پيش از اين با حســين ابراهيمي، ايمان صادقي، ميعاد يزداني بهعنوان بازيكن جديد و پويا نزهتي، محمد حسني و ميثم فردوســي از بازيكنان سال گذشته قــرارداد امضا كــرده بودند. به نظر ميرسد علي نظر محمدي سرمربي تيم بدون ســرو صدا مشغول جذب بازيكن اســت تا بتوانــد در فصل جديد حرفهايي براي گفتن داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.