عباسي: نامردي نكرديم و كارمان قانوني بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

داستان قرارداد بازيكنان با دو باشگاه، اين فصل با جنجالي كه مصطفي احمدي به وجود آورد، به اوج رسيد. او كه با پديده قرارداد داخلي امضا كرده بود، ناگهان به سياه جامگان آمد تا اين موضوع ناراحتي شديد پديده را در پي داشته باشد. پديده ايها حتي قرارداد او با سياه جامگان را غيرقانوني دانستهاند. با اين حال علي عباسي، مديرعامل باشگاه سياهجامگان در واكنش به اين اتفاقات ميگويد: «دوستان ما نگران و ناراحت نباشند. احمدي بازيكن ما بود كه قراردادش را تمديد كرد. با توجه به اينكه براي تيمداري مردد بوديم، او تصميم گرفت راهي تيم ديگري شود اما پس از اينكه متوجه شد قصد داريم تيمداري كنيم به ســياهجامگان بازگشت.» مديرعامل باشگاه ســياهجامگان مشهد همچنين خاطر نشان كرد: ما و باشگاه پديده دوســت هستيم و مشكلي نداريم. مطمئن باشيد با صحبتهايي كه ميشود، اين مشكل را حل خواهيم كرد. بازهم تأكيد ميكنم انتقال احمدي قانوني بوده و منعي نداشته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.