مدال كاپيتان، بر گردن پسر شهيد مدافع حرم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عليرضا عزتي كاپيتان 30 ســاله تيم فوتبال نفت تهران مدال قهرماني خود در جام حذفي را به خانواده شــهيد مصطفي صدرزاده هديه كرد. شهيد صدرزاده با نام جهادي «سيد ابراهيم» فرمانده ايراني گردان عمار از لشكر مقتدر فاطميون بود كه در شب عاشوراي حسيني به شهادت رسيد و كاپيتان نفت روز قهرماني تيمش وعده داده بود كه مدال خود را به خانواده اين شهيد اهدا خواهد كرد. عليرضا عزتي پنجشنبه شب براي وفا كردن به عهدش و با هدف تجليل از مقام شــهداي مدافع حرم در منزل شــهيد مصطفي صدرزاده حضور پيدا كرد و بعد از اهداي مدال قهرماني خود، آن را به گردن فرزند كوچك اين شــهيد آويخت و گفت: «همه ما وظيفه داريم به مقام شــامخ شــهداي دفاع مقدس و همچنين شهداي مدافع حرم احترام بگذاريم. شهدا قهرمانان واقعي سرزمين اسالمي من هستند كه با خون پاك خود سبب ايجاد و پايداري امنيت در ايران عزيزمان شدهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.