به ياد پدر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين عكس پيغامي است از سوي فرزند خردسال چيك تيوته براي اين بازيكن فقيد. همين چند روز پيش بود كه چيك تيوته بازيكن ساحلعاجي تيم بجينگبيجي چين در جريان تمرين اين تيم از هوش رفت اما حتي انتقال سريع به بيمارستان هم نتوانست اين بازيكن 30 ساله را زنده نگه دارد. چيك تيوته كه 52 بازي ملي براي ساحلعاج انجام داده، در زمستان 2017 از نيوكاسل جدا شد و به چين رفت و حاال پسر خردسالش پيراهن نيوكاسل را كه پشت آن نوشته: «در آرامش بخواب پدر» به تن كرده و با اين عكس به پدرش اداي احترام كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.