مسي،‌بهترين‌بازيكن‌تاريخ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مجله فوتبال اينترنشــنال هلند كه يكي از نشريات قديمي و معتبر اين كشــور به شــمار ميرود، ليونل مسي را بهعنوان بهترين بازيكن تاريخ فوتبال انتخاب كرده اســت. اين مجله كه از سال 1962 منتشــر ميشود،فهرست صد بازيكن برتر تاريخ را منتشــر كرده اســت. اين صد نفر در شش مرحله رايگيري انتخاب شدهاند. در ردهبندي اين مجله، مسي در رده اول است و ديهگــو مارادونا در رده دوم قرار گرفته اســت. مارادونا با تيم ملــي آرژانتين در جام جهاني 1986 قهرمان شــد و اين جامي اســت كه مسي تاكنون فتح نكرده اســت. در رده سوم، يوهان كرويف قرار دارد كه او هم مانند مسي و مارادونا، براي بارسلونا بازي كرده اســت. پله، يكي از بهتريــن بازيكنان تاريخ برزيل و آلفردو دياســتفانو، اسطوره رئال مادريد هم در ردههاي چهارم و پنجم هستند.

مسي پنج بار توپ طال را از آن خود كرده؛ اين آماري است كه كريســتيانو رونالدو ميتواند در مراسم پيش رو به آن برسد. مسی به دليل 30 افتخاري كه با بارسلونا كسب كرده، به همراه قهرماني المپيك 2008 پكن با تيم ملي آرژانتين در رده نخست اين مجله قرار گرفته است. جالب آنكه كريستيانو رونالدو حتي در ميان 5 نفر اول اين مجله هم جايي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.