حذف نمايندگان ايران از مسابقات ناين بال جهانی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

علی مقصود و شــقايق صانعی از صعود به مرحله حذفی مسابقات ناين بال جهانی بازماندند. علی مقصود در نخستين ديدار خود در مرحله گروهی رقابتهای جهانی در مقابل نفر 12 رنكينگ جهانی شكســت خورد و موفق شد در دومين ديدار خود به پيروزی دست يابد.

او مقابــل نفر اول چين قرار گرفت و در حالی كه با نتيجه 6 بر 2 پيش بود در نهايت با نتيجه 9 بر ٧ بازی را واگذار كرد و از ادامه رقابت ها بازماند. همچنين شقايق صانعی در نخستين ديدار خود در مقابل حريفی از آلمان با شكست مواجه شد و در دومين مسابقه اش موفق شد مقابل حريف لهستانی به پيروزی دســت يابد. وی در سومين ديدارش مغلوب بازيكنی از سنگاپور شــد و از دور رقابت ها كنار رفت. اين دوره از رقابت ها به ميزبانی چين و با حضور ورزشكارانی از ۰4 كشور در حال برگزاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.