پيروزی تيم ملی واترپلو ايران مقابل سنگاپور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملی واترپلــو ايران در ديدار دوم خود از سد تيم ملی سنگاپور نيز گذشت. در دومين روز رقابتهای واترپلو چهارجانبه سنگاپور تيم ملی ايران به دومين پيروزی خود دست يافت. ملیپوشــان واترپلو ايران كه در نخســتين روز رقابتها برابر صربستان به پيروزی رسيده بودند در ديدار دوم خود نيز برابر سنگاپور، ميزبان اين مسابقات به آب زدند كه در پايان با نتيجه 4 بر ۳ به برتری رسيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.