900 ميليون برای مربيان نفت آبادان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نادر دستنشان پس از صعود با نفت آبادان به ليگ برتر قراردادش را به مبلغ 600 ميليون تومان تمديد كرد. او شروع نسبتا خوبی داشت اما هر چه به پايان نيم فصل اول نزديك شديم نتايج او ضعيف تر شد و همين هم حكم به بركناریاش داد و فيروز كريمی با قراردادی 00٣ ميليونی به آبادان رفت و تيم را در ليگ نگه داشت. بدون شك دستنشان همه پولش را نگرفته چون يك نيم فصل بيشتر آنجا نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.