ليگ جهاني واليبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از پخش ايتاليا- اروگوئه در ردهبندي جام جهاني جوانان (ســاعت )11 و انگليس- ونزوئال در فينال اين رقابتها (ساعت ،)14:30 شبكه ورزش ميرود ســراغ ليگ جهاني واليبال. ساعت 18:10 بازي بلژيك و صربستان را پخش ميكند و ساعت 21:10 ايران و آرژانتين را روي آنتن ميبرد. مقدونيه- اسپانيا در مقدماتي جام جهاني فوتبال روسيه هم ساعت 23:15 پخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.