چهار شيرازي در جام رمضان دبي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتسال اسپورت فور با مربيگري احسان جوكار در مســابقات جام رمضان دبي شــركت كرده و از مهــران عاليقدر، ســجاد بندي سعدي، مســعود دانشور و جواد اســفندياري در تركيب خود ســود ميبرد.

تيم اسپورت فور در ديدار اول خود در اين رقابتها با حساب 3 بر 3 مقابل االهلي متوقف شــد. اين تيــم در دومين بازي ديشب به مصاف تيم ياس دبي رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.