عنوان نخست واترپلو ايران در سنگاپور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي واترپلو ايران در مسابقات چهارجانبه سنگاپور به مقام قهرمانی ايــن رقابتها دســت يافت. در روز پايانــي اين رقابتها تيــم ملي واترپلو كشــورمان در مقابل صربستان به آب زد. مليپوشــان جوان ايران در پايان وقتهــاي قانوني اين بازي با نتيجه 7 بر ۶ پيش بودند اما در 20 ثانيه آخر با دريافت يك گل از صربستان بازي به تساوي رسيد اما شاگردان چيريچ در ضربات پنالتي خوش درخشيدند و با نتيجه ۶1 بر 15 پيروز از ميدان خارج شدند و بر سكوي نخست اين رقابتها ايستادند. تيم صربستان نيز با شكست در مقابــل ايران در جايگاه دوم قــرار گرفت. همچنين قبل از اين بازي، تيم سنگاپور با پيروزي در مقابل نماينده باشگاهي استراليا سوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.