جمله عجیبمدیر استقاللي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شايان مصلح يكشنبه شب با قراردادي دوساله به پرسپوليس پيوست. مدافع چپ فصل گذشته سپيدرود كه نمايش خوبي در ليگ يك داشت از زمستان گذشته مد نظر پرسپوليس بود اما با وجود مذاكرات اوليه انتقال او در نيمفصل مهيا نشد. از هفته گذشته شنيده ميشد استقالل به شدت دنبال جذب اين بازيكن است اما اتفاقاتي رخ داد كه مصلح دوباره به سمت پيراهن سرخ برگشت و همبازي دوست صميمياش محمد انصاري شد. البته بعد از پيوستن شايان مصلح به پرسپوليس هواداران استقالل در فضاي مجازي حسابي از خجالت اين بازيكن در آمدند و او را به پول پرستي متهم كردند در حالي كه مدير برنامه مصلح توضيح ميدهد پيشنهاد مالي استقالل بهتر بوده و رفتار نه چندان جالب مديران اين باشگاه باعث شده مدافع چپ فصل قبل سپيدرود پرسپوليسي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.