سلطانيفر: تیم ملي يكي از بهترين و آمادهترين تیمهاي تاريخ فوتبال كشور است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مســعود سلطانيفر وزير ورزش و جوانان با اشاره به تالشهاي بازيكنان، مربيان و اعضاي كادر فني تيم ملي فوتبال كشــورمان در راه رسيدن به جام جهاني روسيه، ميگويد: «تيم ملي كنوني فوتبــال ايران يكي از بهترين و آمادهترين تيمهاي تاريخ فوتبال كشور است كه در بازيهاي مقدماتي جام جهاني روسيه، توانسته بيش از هزار دقيقه از دروازه خود محافظت كــرده و گل دريافت نكند. برنامهريزي و حمايتهاي خوبي از تيم ملي فوتبال و كادر فني از سوي دولت و فدراسيون فوتبال كشور صورت گرفته و نقشه راه مشخص و مدوني براي فراهم كردن نيازها و امكانات مورد نياز تيم ملي ايران در مســير حضور در جام جهاني روســيه تهيه شده تا به واسطه آن شاهد درخشش فوتباليستهاي كشورمان در اين مسابقات باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.